Chỉ với 01 số điện thoại duy nhất quý khách có thể thực hiện đến 200 cuộc gọi đồng thời mà không bị bận máy, hệ thống thoại tự động chuyển đến số nội bộ khác hoặc số điện thoại di động khi bạn đang bận máy hoặc không nhấc máy, bằng một ứng dụng nhỏ trên điện thoại di động và một số tuỳ chỉnh cho phép trên hệ thống thoại bạn có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng qua số điện thoại nội bộ khi đang công tác bên ngoài văn phòng, …
TSS tư vấn và cung cấp thiết bị tổng đài, triển khai hệ thống điện thoại cho các công ty vừa và nhỏ, bao gồm tổng đài Analog và IP với chi phí tối ưu và nhu cầu được đáp ứng tốt nhất.