Tích hợp hệ thống

Gói dịch vụ Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin dành cho các khách hàng cần nâng cấp, bổ sung giải pháp hoặc triển khai mới hệ thống công nghệ thông tin.
TSS luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng ở tất cả các giai đoạn như: Khảo sát và đánh giá hệ thống, tư vấn, thiết kế giải pháp, lập kế hoạch đầu tư, cung cấp sản phẩm, triển khai giải pháp, vận hành hệ thống, bảo trì định kỳ.
Gói dịch vụ triển khai tích hợp hệ thống đi kèm với các giải pháp như:
1. Triển khai hệ thống Network
– Network Cabling
– Routing & Switching
– VLAN
– VPN, MPLS
– Network Loadbalancing
– …
2. Bảo mật hệ thống máy chủ và máy trạm
– Network Firewall: IPS, IDS, DDOS, Antivirus, Ransomware SpamBlocker,…
– Endpoint Security
– DLP
3. Lưu trữ tập trung và chia sẻ dữ liệu an toàn
– NAS
– SAN
– Cloud
4. Mail Server
– Office365
– Microsoft Exchange 2013/2016
– MDaemon
5. Wifi Controller
6. Hội nghị trực tuyến
7. Hệ thống tổng đài điện thoại
8. Camera giám sát, Hệ thống Access Control, Báo động, Báo cháy & Elevever…
9. Âm thanh thông báo cho tòa nhà, trường học, văn phòng …